مناسبترین جایگزین تراکت چیست ؟

پیدا کردن جایگزین جهت پخش تراکت به عنوان یک نوع از تبلیغات ارزان، مقرون به صرفه، ملموس و قابل مشاهده کاری دشوار است. از همین رو چندین روش نیز توسط شرکت های نرم  افزاری جهت جایگزین کردن پخش تراکت مورد امتحان قرار گرفته شده است ولی بازخوردی نداشته است. شاید بتوان تبلیغات در فضای مجازی را بهترین جایگزین تراکت عنوان کرد. البته تبلیغات در فضای مجازی مانند پخش تراکت جزء تبلیغات ارزان، مقرون به صرفه، ملموس و قابل مشاهده لحاظ نمی شود، ولی می توان با صرف هزینه بیشتر تبلیغات فضای مجازی را می توان جایگزین تراکت عنوان کرد.

جایگزین تراکت در فضای مجازی

جایگزین کردن تبلیغات فضای مجازی به جای پخش تراکت از لحاظ هزینه شاید مهمترین عامل باشد که مدیران کسب و کار از پخش تراکت به جای دیگر انواع تبلیغات استفاده کنند، بعد از پخش تراکت تبلیغات فضای مجازی شاید دومین نوع تبلیغات محبوب بین مدیران کسب و کار باشد ولی در مقایسه با پخش تراکت هزینه تبلیغات فضای مجازی به مراتب بیشتر است از این رو دارای محبوبیت کمتری بین مدیران کسب و کار است.

بین کسب و کارها، کسب و کارهای کوچک در مقایسه با کسب و کار های بزرگ کمتر از تبلیغات فضای مجازی استفاده می کنند زیرا تبلیغات فضای مجازی هزینه بالاتری دارند و پرداخت هزینه بالاغ برای کسب و کارهای کوچک مقرون به صرفه نمی باشد لذا از پخش تراکت به عنوان تبلیغات استفاده می کنند و در صورت نیاز از تبلیغات فضای مجازی به عنوان جایگزین تراکت استفاده می کنند.

یکی از شیوه هایی که میتوان با استفاده از آن به بازخورد بسیار زیادی در کسب و کار رسید استفاده از پخش تراکت است.اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که تراکت پخش کن ها یک عامل بسیار مهم پیش از اقدام برای تبلیغات تراکتی است.

فضای مجازی جایگزین پخش تراکت

جایگزین کردن تبلیغات فضای مجازی به جای پخش تراکت از لحاظ بازخورد شاید یکی از عوامل مهم بین  مدیران کسب و کار است که از پخش تراکت به جای دیگر انواع تبلیغات استفاده کنند، بعد از پخش تراکت تبلیغات فضای مجازی شاید دومین نوع تبلیغات محبوب بین مدیران کسب و کار جهت گرفتن بازخورد سریع باشد ولی در مقایسه با پخش تراکت بازخورد تبلیغات فضای مجازی به مراتب کمتر از پخش تراکت است از این رو تبلیغات فضای مجازی دارای محبوبیت کمتری بین مدیران کسب و کار است.

جایگزین تراکت

بین کسب و کارها، کسب و کارهای کوچک در مقایسه با کسب و کار های بزرگ کمتر از تبلیغات فضای مجازی استفاده می کنند زیرا تبلیغات فضای مجازی بازخورد کوتاه مدت کمتری دارند و گرفتن بازخورد در مدت زمان طولانی برای این گونه کسب و کارها مقرون به صرفه نمی باشد لذا از پخش تراکت به عنوان تبلیغات اصلی استفاده می کنند و در صورت نیاز از تبلیغات فضای مجازی به عنوان جایگزین تراکت استفاده می کنند.

اجرای سمپلینگ و پروموشن

استخدام تراکت پخش کن

جایگزین کردن تبلیغات فضای مجازی به جای پخش تراکت از لحاظ ملموس و قابل مشاهده بودن شاید یکی از عوامل مهم بین  مدیران کسب و کار است که از پخش تراکت به جای دیگر انواع تبلیغات استفاده کنند، بعد از پخش تراکت تبلیغات فضای مجازی شاید دومین نوع تبلیغات محبوب بین مدیران کسب و کار جهت گرفتن بازخورد سریع باشد ولی در مقایسه با پخش تراکت ملموس و قابل مشاهده بودن تبلیغات فضای مجازی به مراتب کمتر از پخش تراکت است از این رو تبلیغات فضای مجازی دارای محبوبیت کمتری بین مدیران کسب و کار است.

بین کسب و کارها، کسب و کارهای کوچک در مقایسه با کسب و کار های بزرگ کمتر از تبلیغات فضای مجازی استفاده می کنند زیرا تبلیغات فضای مجازی به اندازه پخش تراکت ملموس و قابل مشاهده نیستند لذا از پخش تراکت به عنوان تبلیغات اصلی استفاده می کنند و در صورت نیاز از تبلیغات فضای مجازی به عنوان جایگزین تراکت استفاده می کنند.

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

Call Now Buttonتماس با ما