آژانس تبليغاتي

منظور از كانون هاي آگهي و آژانس تبليغاتي سازمان هايي هستند كه كار آنها تنظيم، تهيه، مشاوره و اجراي برنامه هاي تبليغاتي و روابط عمومي و انجام دادن ساير خدمات براي معرفي و فروش كالا يا خدمات مربوط مي باشد. آژانس های تبليغاتي چگونه سازمان مي يابند با رشد بیشتر موسسه، تقسیم كار پیش می اید. اكثر آژانس های تبليغاتي با خدمات كامل، كاركرده اي را توسط متخصصان عرضه می كنند. موسسات كوچكتر نیز همین خدمات اساسی را ارائه می دهند، اما از تعداد كمتري افراد كه تخصص كمتر دارند و بیش از یك وظیفه را می توانند انجام دهند،…

اهمیت و ضرورت انجام تحقیقات بازار

تولید انبوه کالا و تعداد مراکز خدمات دهی یکی از ویژگی های عصر حاضر است. اکنون با بهره گیری از فناوری های موجود به آسانی میتوان خطوط تولید را گسترش داد. یا با افزودن تعداد بیشتر نیروی انسانی خدمات رسانی به مراکز مختلف را افزایش داد و به نیازهای بشری پاسخ گفت. امروزه به ندرت در سطح جهان میتوان تقاضایی در زمینه کالا یا خدمات را به دلیل نبود آن بی پاسخ یافت. بلکه در اکثر مواقع عکس این مواقع صادق است یعنی چه بسیار مراکز تولیدی یا خدمت رسانی که به دلیل نبود مشتری سطح تولید یا خدمت خود…

تبليغات چیست

تعريف تبليغات براي تبلیغات Advertising تعاریف متعددي ارایه شده كه بررسی مقایس هاي آنها ضرورت چندانی ندارد. تعریفی كه در اوایل بحث از این واژه ارایه شد، در شرایط فعلی، از سوي بسیاري از مؤلفان و پژوهشگران عرصه تبلیغات و تعداد زیادي از مؤسسات مسئول ساماندهی تبلیغات و بازاریابی، نظیر انجمن بین المللی تبلیغات و انجمن بین المللی بازاریابی و انجمن آمریكایی بازاریابی AMA  پذیرفته شده است. این تعریف را یك بار دیگر و با كمی گسترش تكرار میكنیم: »تبلیغات، هر شكلی از معرفی یا ترویج غیرشخصی اندیشه ها، کالا ها و خدمات است كه با پرداخت پول و با…

روش های مختلف تبلیغات

تبلیغات، امر پیچیده اي است، زیرا تبلیغ كنندگان فراوان و متفاوتی می كوشند تا به گونه هاي متفاوتی به مخاطبان، دسترسی پیدا كنند. گونه هاي مختلف تبلیغات را از نظر می گذرانیم. تبليغات نام تجاري   رایج ترین و قابل مشاهده ترین نوع تبلیغات، تبلیغات ملی مصرف كننده است. نام دیگر آن، تبلیغات نام تجاري است كه بر توسعه هویت و تصویر بلند مدت یك نام تجاري تأكید دارد. این نوع تبلیغات می كوشد تا تصویري برجسته از نام تجاري یك محصول، ارائه و گسترش دهد. تبليغات خرده فروشي یک نوع تبلیغات، بر معرفی فروشگاه یا مكانی متمركز است كه…

ويژگي هاي تبليغات خوب

از آنجا كه تبلیغات، شكل ها و قالب هاي فراوانی دارد نمی توان درباره ویژگی هاي انحصاري آن اظهارنظر قطعی و كلی كرد. با این حال به چند ویژگی آن به شرح زیر میتوان اشاره كرد: * تبلیغات میتواند با هزینه كمی به ازاي هر بار مواجهه، به توده هایی از خریداران برسد كه از لحاظ جغرافیایی، پراكنده اند. * به علت ماهیت عمومی تبلیغات، مصرف كنندگان، محصوالت تبلیغ شده را استاندارد، مشروع و پذیرفتنی قلمداد می كنند. * تبلیغات، صاحب کالا یا فروشنده را قادر می سازد كه پیام را چندین بار تكرار كند و این امكان را به…

انواع تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی به انگلیسی (advertising Outdoor: (به هر نوع تبلیغ خارج از نقطه نهایی خرید مشتري POP اطلاق می گردد دیوارنوشته ها، بیلبورد، تبلیغات داخل خطوط مترو، ایستگاه هاي اتوبوس، پل هاي عابر و مكان هاي عمومی مانند هتلها، پاركها، شهرها و... مكانهاي خوبی براي تبلیغات محیطی هستند. تبلیغات محیطی یك شیوه مناسب براي به خاطر آوردن نام محصول قبل از ورود مشتري به مراكز خرید و در واقع آخرین شانس تولیدكنندگان جهت معرفی محصولشان است. مزاياي تبليغات محيطي چيست ؟ كی از مزیت هاي فوق العاده تبلیغات محیطی كه باعث برتري آن با سایر رسانه هاي تبلیغاتی دیگر گردیده…

Call Now Buttonتماس با ما