روش های مختلف پخش تراکت

توصیه می شود جهت بهره مندی موثر از خدمات توزیع بر اساس نوع توزیع انتخاب های ذیل را انجام دهید:
در صورتی که توزیع شما برای افراد خاص (برای مثال فقط به دست خانم ها برسد)، نمایشگاه ها، چسباندن بر روی دیوار، قرار دادن در نایلکس و اشتراک گیری است توزیع ساعتی هزینه کمتر و بهره وری بیشتری برای شما در بر خواهد داشت.
در صورتی که توزیع شما به صورت دست به دست، درب منازل و ماشین است توزیع تعدادی هزینه کمتری برای شما در برخواهد داشت. لازم به ذکر است که در توزیع تعدادی توزیع کنندگان بیش از سه ساعت توزیع نخواهند کرد و اگر به هر دلیلی تراکت های شما در سه ساعت به اتمام نرسید آنها به شما برگردانده خواهند شد.

توزیع افراد خاص

توزیع افراد خاص

این نوع توزیع مخصوص اصنافی هستند که مشتریان خاص دارند مانند کلینیک های زیبایی بانوان

توزیع در اماکن خاص

توزیع در اماکن خاص

در این نوع توزیع، تراکت های شمادر نمایشگاهها، دانشگاه ها و ...، توزیع می شود.

چسباندن بر روی دیوار

چسباندن بر روی دیوار

در این توع از توزیع، تراکت ها و یا پوسترهای شما بروی دیوار چسبانده می شودند.

قرار دادن در نایلکس

قرار دادن در نایلکس

در این روش تراکت ها درون نایلکس قرار داده و به مغازه ها و سوپر مارکت ها میدهیم.

توزیع درب منازل

توزیع درب منازل

در این روش تراکت ها را لای درب منازل و یا لای برف پاک کن ماشین ها قرار میدهیم

اشتراک گیری

اشتراک گیری

در این روش نیرو های ما با به دست داشتن تراکت های شما به فروشگاه های مورد نظر شما رفته و به نوعی بازایابی میکنند.

بازاریابی

بازاریابی

در این روش نیروهای ما در غالب بازاریاب ساعتی کار شما را تبلیغ میکنند.

توزیع دست به دست

توزیع دست به دست

در این روش توزیع در مکان های عمومی مانند مترو انجام می شود.

تماس با ما