نکاتی درباره سواد تبلیغاتی

پیشتر بسیار درباره پخش تراکت و تاثیرات آن بر جامعه خرید و مشتری های شما صحبت کرده ایم اما در ادامه این مطلب به این موضوع خواهیم پرداخت که سواد تبلیغاتی چیست و با به کارگیری آن میتوانیم چه تاثیراتی بر خریداران خود همچنین فروش محصولات خود داشته باشیم.

همچنین به یاد داشته باشید که گروه تبلیغاتی توزینو به عنوان یکی از فعال ترین گروه های تبلیغاتی در ایران با ارئه خدمات بسیار زیادی با شما همراه خواهد بود که میتوانید در ادامه با برخی از مهمترین این خدمات آشنا شوید:

طراحی تراکت 

چاپ تراکت

سواد تبلیغاتی چیست؟

تبليغات بخش مهمي از زندگي روزمره در جامعه غربي دوره معاصر است. بازاريابي و پيام­هاي تبليغاتي بيش از پيش زندگي مصرف­كنندگان را اشباع كرده است. براي درك و تفسير اين پيام ها و بازنمايي­هاي بصري، مصرف­كنندگان به مهارت­هاي سواد تبليغاتي (يعني، توانايي شناخت، ارزيابي و درك تبليغات و ديگر پيام­هاي تجاري) نياز دارند.

سواد تبلیغاتی

با توجه به اهميت مبرهن سواد رسانه ­اي و آموزش رسانه، تعجب آور است كه چرا پژوهش كمي به بعد تبليغات پرداخته است. به طور كلي تبليغات معمولاً در چارچوب سواد رسانه­اي مطرح مي­شود. بسياري از متون سواد رسانه­اي تبليغات را به عنوان بخشي از سواد رسانه­اي معرفي مي­كنند. پژوهشي در زمينه مصرف كنندگان فرهيخته تبليغات وجود دارد، با اين حال در كل مفهوم سازي و الگوسازي سواد تبليغاتي فراتر از گام­هاي ابتدايش به پيش نرفته است.

سواد تبلیغاتی و جامعه رسانه ای

كاملاً بديهي است كه مفهوم سواد تبليغاتي مستلزم واكاوي و توسعه بيشتر است. مقاله حاضر درصدد توسعه يك الگوي سواد تبليغاتي است و هدف آن مفهوم­سازي پديده سواد تبليغاتي و ارائه ديدگاه­هاي جديد براي حمايت از پژوهش­هاي بيشتر در رشته سواد رسانه­اي است. پيچيدگي نظري مبتني بر تحليل كلي از سنت فكري مطالعات ارتباطي و نشانه­شناختي بر تبليغات ناشي مي­شود. اين مقاله، معناي سواد تبليغاتي را كشف و ديدگاه­هاي مختلف را شناسايي مي­كند، و به طور خاص به دنبال پاسخ به سوالات زير است:

اجرای سمپلینگ و پروموشن نیز دارای اهمیت بسیار زیادی است .ما با اين ديدگاه شروع مي­كنيم كه چگونه مفهوم سواد در جامعه رسانه­اي تغيير كرده است. اين بحث با ارائه الگوي پيشنهادي سواد تبليغاتي و ابعاد آن ادامه مي­يابد. سرانجام، با بحثي درباره معاني سواد تبليغاتي در ارتباطات بازاريابي و با كاربست طراحي تبليغات و ارتباطات بصري نتيجه­گيري مي­كند.

باید ها و نباید های سواد تبلیغاتی

گرچه موضوع اصلي ما در اين مقاله تبليغات است، با اين حال ضروري است تا مختصري از سنت فكري سواد بحث كنيم و بفهميم كه چگونه مفاهيم با هم در ارتباط هستند. در گذشته، سواد به مثابه توانايي خواندن و فهميدن معاني مكتوبات و كلمات چاپي درك مي­شد. در يك تعريف وسيع­تر، سواد شامل مهارت­هاي توليد متون، گاهي حتي مهارت­هاي حسابي و دانش فرهنگي مي­شد.

با گسترش مفهوم سواد، معاني سنتي موضوع خواندن نيز تغيير كرده است. در كاربرد روزانه، مفهوم متن به متون نوشتاري، دلالت بر مطالب عيني، نظير جوهر بر روي صفحه يك كتاب يا مجله اشاره مي­كند. مفهوم متون نوشتاري سواد گسترش يافته و شامل اشكال ديگري از ارتباطات مي­شود، هم گام با آن مفهوم متن نيز تغيير كرده است. در تحليل نشانه­شناختي معاني، متن اشاره به مطالب عيني مي­كند كه مي­توان آن را به هر شكلي و با هر رسانه­اي بيان كرد. آن ممكن است نوشته در فيلم تبليغاتي، گفتگو، نقش­آفريني، آهنگ، طرح، انيميشن باشد.همچنین میتواند طراحی تراکت باشد.

چرا از سواد تبلیغاتی استفاده کنیم ؟

جامعه رسانه­ اي يك تكثر و تنوع پويايي از اشكال ارتباطات به نظر مي­رسد و سواد ديگر صرفاً به مهارت­هاي تفسير ارتباطات نوشتاري اشاره نمي­كند. سواد رسانه­اي به توانايي خواندن و تحليل انتقادي اشكال و معاني مختلف بازنمايي رسانه اشاره مي­كند. توسعه سواد رسانه­اي شخصي با واقع انگاشتن اين موضوع شروع مي­شود كه ما در زندگي روزمره هزاران پيام دريافت مي­كنيم كه مي­تواند بر عقايد، نگرش، ارزش و رفتار ما تاثير بگذارد. تبليغات معناي فرهنگي زيادي دارد. از يك سو آن واقعيت پيرامون ما را بازنمايي مي­كند و از سوي ديگر شيوه برداشت مردم از واقعيت را تغيير مي­دهد.

سواد تبلیغاتی

پس سواد را چگونه تعريف كنيم؟ در يك رويكرد نظري، سواد مفهوم عامي است كه شامل اشكال مختلف خواندن و تفسير مي­شود. در عمل، سواد عبارت است از توانايي شخصي براي فهم انواع مختلف نظام­هاي نشانه­اي و نمادي و همچنين توانايي توليد انواع مختلف پيام­ها با كاربرد اين نظام­هاي نمادي.این کار میتواند به وسیله چاپ تراکت نیز انجام شود.

عرضه سواد تبلیغاتی

رشد و توسعه فرهنگ رسانه­اي، جامعه­اي ايجاد كرده است كه مردم نيازمند مهارت­هاي پيشرفته سواد رسانه­اي و سواد بصري هستند. مفاهيم سواد رسانه­اي و سواد تبليغاتي از اين فرضيه ناشي مي­شود؛ براي تفسير نظام­هاي نمادي در جامعه رسانه­اي، مردم بايد حداقلي از مهارت­هاي سواد در نظام نمادين داشته باشند. كرس و ليوون بر مبناي مطالعات نشانه­شناختي بر ارتباطات بصري پيشنهاد مي­كنند كه گرچه اشكال مختلف بازنمايي و ارتباطات به هم وابسته هستند، آنها ممكن است شامل اشكال متمايزي از شيوه­هاي توليد معاني باشند.

تبليغات شكل خاصي از ارتباطات است. تفسير و فهم تبليغات مستلزم مهارت­هاي سوادي خاصي است كه متفاوت از مهارت­هاي توليد و خواندن اشكال نمادين ارتباطات است. گرچه در برداشت­مان از سواد تبليغاتي از مفهوم سواد رسانه­اي استفاده نمي­كنيم، به طور خاص سواد تبليغاتي يك بخش مهمي از سواد رسانه ­اي است. با اين حال، سواد تبليغاتي در برابر مفاهيم مختلفي از سواد رسانه­اي بررسي مي­شود و ويژگي­هاي متمايز آن عنوان مي­شود. مباحث زير به اين ويژگي­ها در پرتوي الگوي سواد تبليغاتي مي­پردازد.

الگوی سواد تبلیغاتی

يك روش براي شفاف سازي و فهم معناي سواد تبليغاتي، مدل­سازي ابعاد مختلف آن است. در ادامه سواد تبليغاتي بر حسب توانايي مصرف­كننده در فهم تبليغات و شناخت انواع مختلف پديده تجاري در رسانه مورد بحث قرار مي­گيرد. در تعريف معناي سواد تبليغاتي، آن را نه تنها به عنوان يك پديده، بلكه به عنوان يك مفهوم در نظر مي­گيريم.

با اين حال، لازم است يك تعريفي از مفهوم تبليغات ارائه كنيم. بديهي است كه بازانديشي جدّي مستلزم اين است كه چگونه مي­توان مفهوم تبليغات را روزآمد كرد. خيلي سخت است تا يك مفهوم­سازي بدون ابهامي از تبليغات ارائه كنيم.

به لحاظ واژه شناسي، مشكل است مفاهيمي نظير تبليغات، ارتباطات بازاريابي، ارتباطات تبليغاتي يا ارتباطات مشاركتي را از هم متمايز كنيم. مصرف­كنندگان معمولاً همه پيام­هاي تجاري را به مثابه «تبليغات» در نظر مي­گيرند، در حالي كه اساتيد، پژوهشگران و نيز كارشناسان تبليغات سعي مي­كنند تعريفي ارائه كنند كه متمايز از ديگر اشكال ارتباطات باشد.

ريچارد و كوران(۲۰۰۲) تعاريف تبليغات را تحليل كرده­اند و در نهايت اصلاح «ارتباطات بازاريابي» را پيشنهاد كرده­اند. آندرو ورنيك جامعه شناس(۱۹۹۱) اصطلاح «آگهي» را پيشنهاد مي­كند، بدين معنا كه تبليغات و قواعد اجتماعي آن در اشكال وسيع­تر و عمومي­تر درك مي­شود.این امر را میتوانید با استفاده از چاپ تراکت نیز دنبال کنید.اجرای سمپلینگ و پروشموشن نیز میتواند برای شما بسیار موثر باشد.

سواد تبلیغاتی

اصول سواد تبلیغاتی در ایران

به طور كلي، تبليغات را مي­توان به مثابه تبليغات طراحي­شده، هدفمند و رسانه­اي تعريف كرد. اگر يك تعريف مطلق از تبليغات به چندين استثناء توصيفي ارائه كنيم، اين مفهوم هم كاركرد تفسيري و هم قدرت تحليلي­اش را از دست خواهد داد. پديده تبليغات در حال تغيير مداوم است و اينكه آيا اين مفهوم بايد به صورت مجزا با كاربرد تعاريف صريح مطالعه شود كه پديده را از جهات مختلف به نمايش مي­گذارد.

الگوي سواد تبليغاتي گستره­اي از راهبردهاي تفسيري فراهم مي­سازد كه توجه ما را به ابعاد و جنبه­هاي خاص تبليغات جلب مي­كند. سواد تبليغاتي به چهار بعد تقسيم مي­شود: سواد اطلاعاتي، سواد هنري، سواد بلاغي و سواد تبليغي (جدول ۱).

جدول ۱، الگو و ابعاد سواد تبليغاتي

سوادسواد اطلاعاتيسواد هنريسواد بلاغيسواد تبليغي
نقطه تمركزمنابع اطلاعات و دانشهنرها، طراحي و سرگرميمعاني و فنون اقناعكاركردهاي تجاري و مشاركت مالي در رسانه
چه چيزي تحليل

مي­شود؟

توانايي كاربرد منابع مختلف اطلاعاتي و ارزيابي صحت اطلاعاتدرك اشكال اصطلاحات سمعي و بصري و همچنين سبك­ها، روايت­ها و منابعفهم راهبردها، اهداف  و گروه­هاي هدف بازاريابيدرك منطق سرمايه­گذاري توليد، متون رسانه­اي، حاميان مالي و تبليغات

 

حالا برآنيم الگوي تبليغات را به عنوان يك چارچوب عمومي منبع ارائه و به طور همزمان، ابعاد چهارگانه سواد تبليغاتي را بر حسب صحت توصيف ­كنيم.منتظر ادامه این مطلب باشید.

همچنین میتوانید با دیگر خدمات گروه توزینو همراه باشید:

طراحی تراکت

چاپ تراکت

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

Call Now Buttonتماس با ما