تامین نیروی پروموتر

پروموتر کیست

 استراتژى و مسئولیت نيروى پروموتر تعیین استراتژى و مسئولیت نيروى پروموتر و همچنین وظایف نیروی پروموتر از جمله موضوعات مهم در بازاریابی و پروموتر و یکی از دغدغه های بسیاری از صاحبان کسب و کارها می باشد. دوره و زمانى كه نيروى پروموتر تمام توجه و نيروى خود را فقط صرف ” فروش ” [ يعنى فروش ، فروش و فروش ] مى كرد به سر آمده است . نيروى پروموتر ( يا نماينده کسب و کار ) بايد بداند چگونه مسئله دامنگير مخاطب را شناسايى نماید ، سپس راه حلى را ارائه نمايد كه سودآورى او را بالا ببرد…

Call Now Buttonتماس با ما