کنترل بودجه و بازاریابی

کنترل بودجه و بازاریابی کنترل بودجه همراه با طرح بازاریابی و فروش در روشهای نوین مدیرت، امری ضروری است و به مدیر کمک می کند تا درهمه سطوح، نتایج حاصله را در قیاس با سطح بودجه توافق شده بسنجد و در موارد لزوم اقدامات سازنده به عمل آورد. کنترل بودجه حداکثر سودآوری را برای یک شرکت صادراتی تامین می نماید و با چنین عملی شرکت مقادیری سرمایه را که برای آینده آن حیاتی است، جذب می کند. امتیازات کنترل بودجه به شرح ذیل می باشد: کنترل بودجه حداکثر سودآوری را برای یک شرکت صادراتی تامین می نماید و با چنین…

عوامل تعیین کننده نوع تبلیغات

عوامل تعیین کننده نوع تبلیغات: 1- فراهم بودن امکانات مالی 2- میزان رقابت 3- نوع محصول مربوطه و قیمت خرده فروشی آن 4- روش فروش 5 - نوع بازار 6- هزینه تبلیغات بطور سالانه/ بر مبنای تقاضا/ هر سفارش/ به نسبت هر فروشنده/ به تناسب وسیله ارتباطی و... 7- نتایج حاصله از تحقیقات بازاریابی 8- منابع قابل دسترس درون شرکت، برای برگزاری برنامه تبلیغات و هزینه آن 9- نوع سازمان فروش 10- آیا بازار محصول فعلی است؟ و یا در تمام سال قابل عرضه است؟ 11- اندازه بازار و سهم پیش بینی شدهاز آن با اعمال برنامه های تبلیغاتی 12-…

طرح بازاریابی فروش

طرح بازاریابی و فروش باید توسط مدیر بازاریابی صادرات و در ماههای ( سپتامبرو اکتبر)برای سال بعد آماده گردد.این طرح هدف اداره بازاریابی صادرات را مشخص می نماید و با مشاوره مدیر فروش و مدیر حمل و نقل معین به تایید مدیر صادرات می رسد.طرح باید با میزان بودجه برای مخارج ( شامل تبلیغات و مخارج کارکنان ) و درآمد حاصل از فروش خارجی هماهنگی داشته باشد. طرح باید اهدافی واقع گرایانه را تعیین نماید.مانند بودجه، اهداف طرح باید هر چهار ماه یکبار تجدید نظر شود. طرح بازاریابی و فروش باید به عنوان برداشت مدیریت در طرح و بودجه فروش…

توسعه فروش

توسعه فروش: بسته بندی عبارت است از یک محفظه یا پوشش که جنس در آن به خریدار عرضه می گردد. (هنر طراحی بسته و اجرای عملی آن). نکات عمده در انتخاب بسته بندی جاذبه بصری، استحکام کافی و شکل و اندازه مناسب. انتخاب مواد با کیفیت برای حفظ محصول از آسیب های احتمالی. اندازه نهایی بسته باید مشخص گردد. رنگهای انتخاب شده برای بسته باید با محصول متناسب باشد. به طور ایده آل، نشان دادن نام روی بسته باید چشمگیر باشد. توصیفات و دستورالعملها باید مختصر و دقیق و حاوی شرح موارد اساسی باشد. آگاهی تبلیغاتی باید به عنوان یک…

Call Now Buttonتماس با ما