ويژگي هاي تبليغات خوب

ويژگي هاي تبليغات خوب از آنجا كه تبلیغات، شكل ها و قالب هاي فراوانی دارد نمی توان درباره ویژگی هاي انحصاري آن اظهارنظر قطعی و كلی كرد. با این حال به چند ویژگی آن به شرح زیر میتوان اشاره كرد: * تبلیغات میتواند با هزینه كمی به ازاي هر بار مواجهه، به توده هایی از خریداران برسد كه از لحاظ جغرافیایی، پراكنده اند. * به علت ماهیت عمومی تبلیغات، مصرف كنندگان، محصوالت تبلیغ شده را استاندارد، مشروع و پذیرفتنی قلمداد می كنند. * تبلیغات، صاحب کالا یا فروشنده را قادر می سازد كه پیام را چندین بار تكرار كند و…

Call Now Buttonتماس با ما