تقسیم بندی تبیلغات سیاسی

اهمیت تقسیم بندی تبلیغات سیاسی

تقسیم بندی پنج گانه تبلیغات سیاسی پیش از این مطلب برای شما درباره انواع تبلیغات چاپی و غیز چاپی شیوه های مختلف در پخش تراکت و گونه های متفاوت تبلیغات صحبت کردیم . اما در ادامه این مطلب هدف را بر این امر قرار داده ایم تا اطلاعات بسیار مفیدی را درباره تقسیم بندی تبلیغات سیاسی و تفاوت های آن با سایر تبلیغات در اختیار شما قرار دهیم. با توجه تعاریف پروپاگاندا ( گارث . اس جاوت و ویکتوریا ادراس )تقسیم بندی تبیلغات سیاسی را به پنج نوع است  : 1 -آشوب آفرین یا هیجانی : در این نوع تبلیغ…

Call Now Buttonتماس با ما