اهمیت حضور در نمایشگاه

تامین نیروی نمايشگاهی جهت حضور در نمایشگاه به عنوان يك رسانه و ابزار
موثر اطلاع رساني نمايانگر موضوعات ، ويژگي ها و خصوصيات مختلف يك اثر
و ارائه اطلاعات عيني از دستاوردهاي نوين و يا توليدات كالا و يا خدمات جديد
تلقي مي شود و به عنوان ابزار تبليغاتي و اطلاعاتي از اثر بخشي زيادي برخوردار است ،
زيرا استفاده از نیروی نمایشگاهی مناسب با استفاده عاقلانه و اصولي از نمايشگاه
مي تواند در ايجاد باورهاي جديد و تقويت يافته گذشته نقش اساسي ايفا كند .
نقش و اهميت تامین نیروی نمایشگاهی  در اقتصاد و بازاريابي
نمايشگاههاي تجاري با صدها سال قدمت نقش مهمي از لحاظ تاريخي در صنعت
و تجارت ايفا كرده است . در طول زمان ، وظايف نمايشگاهها و تامین نیروی نمایشگاهی
بر اهميت ، گستردگي و تعدادشان افزوده شده است . در آغاز نمايشگاههاي تجاري تنها
به منظور عرضه محصولات در نقاطي محدود برپا مي شدند اما در عصر صنعتي شدن و
همگام با افزايش عرضه و تقاضا ديگر كابردهاي نمايشگاهها آشكار و نقش و وظيفه
آنها گسترده تر شد .

تامین نیروی نمایشگاهی

اهمیت حضور در نمایشگاه های بین المللی

بر اساس تحقيقات انجام شده همبستگي مثبت و معني داري
بين شركت در نمايشگاههاي بين المللي و ورود به بازارهاي جديد ارتباط توسعه
صادرات ، بهره گيري از امكانات بالقوه کارآفرینان در نمايشگاهها و اهميت آن
ها به عنوان منبع مهمي براي جمع آوري اطلاعات بعد از کارآفرینان ها و
مشتريان خارجي و يافته هاي ديگر وجود دارد.
نمايشگاه هاي تخصصي
در نمايشگاههاي تخصصي معمولاً كالاهاي ویژه براي گروههاي خاص
يا موضوعات ویژه توسط تامین نیروی نمایشگاهی مناسب مورد توجه است
واز اين طريق سعي مي شود تكنولوژي يا پيشرفت هاي فني جديد
توسط تامین نیروی نمایشگاهی  به اطلاع مخاطبان برسد .
تجربه گذشته نمايشگاه هاي تخصصي نشان مي دهد اين نوع از
نمايشگاهها با اهداف زير تشكيل می شود.
تامین نیروی نمایشگاهی
تامین نیروی نمایشگاهی

هدف از شرکت در نمایشگاه

شناسايي نخبه گان ، کسب و کارها و توليد كنندگان در زمینه هاي
مختلف صنعتي و اطلاع از توان و بخش آنها ، آگاهي از مسائل و
تنگناهايي كه فرا راه کارآفرینان قرار دارد . ارزيابي و طبقه بندي توليد
كنندگان داخلي و صادر كنندگان به منظور اتخاذ سياستهاي حمايتي ،
آشنا ساختن توليد كنندگان با استانداردها و معيارهاي بين المللي كيفيت
كالا، معرفي توانمندي هاي کارآفرینان براي شناساي خريداران عمده و افزايش سهم بازارتولید
 نمايشگاه عرضه مستقيم
تامین نیروی نمایشگاهی
تامین نیروی نمایشگاهی

اهمیت نیروی نمایشگاهی

تامین نیروی نمایشگاهی در اين نمايشگاه ها كه در سال هاي گذشته
در جهان مقبوليت فزاینده ای پيدا كرده اند موضع بسیار مهمی است. این
گونه نمایشگاه ها در حقيقت نمايشگاه محسوب نمي شوند بلكه روشی
براي تعادل عرضه و تقاضا و بهبود ساختار توزيع محسوب مي شوند مانند
نمايشگاه هايي كه به مناسبت هاي مختلف براي فروش سريع كالا و خالي
كردن انبارها و مبارزه با گرانفروشي و شكستن انحصار توزيع كنندگان ايجاد
مي شود و باز هم اهمیت تاین نیروی نمایشگاهی را نشان می دهد.
اكسپوها يا نمايشگاه هاي غير بازرگاني
تامین نیروی نمایشگاهی در اين نمايشگاهی در این نوع اكسپوها که
نوعي نمايشگاه هستند كه در آنها معمولاً ديدگاه ها ، انديشه ها ، علوم
و تكنولوژي مصارف و آينده نگري ها معرفي و به نمايش گذاشته مي شود
مانند اكيپوهاي محيط زيست ، رايانه ، ابزار آموزشي آينده ، آينده خودرو
و … نیز بسیار مهم است.

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

Call Now Buttonتماس با ما