بازار صادرات : بازاري است كه گرد آوري ، ثبت و تحليل نظم داده  هاي مربوط به مشكلات بازاريابي كالا ها و خدمات مي پردازد.

تحقيق بازارصادرات : مطالعه اي از بازار خارجي خاص ، جهت تشخيص نياز هاي آن بازار وتعيين روشهاي كه بتوانيم كالا ها رو به بهترين وجه ارائه كنيم . محقق محصولي معين و يا گروهي از محصولات كه صادركننده مشخص مي كند كار خو را شروع مي كند و سپس از آن اطلاعات را گرد آوري و تفسير نموذه تا بتواند ن تيجه مستدلي را استخراج كند.

هدف تحقيق وارزيابي بازار صادرات : اداره اطلاعات جهت بهبود بخشيدن به عملكرد بازاريابي محصولات و خدمات موجود در محيطي رقابت آميز وبه صورتي سود آور براي تهيه كننده و صادر كننده آن .

تحقيق بازار ها دولت شامل موارد زير است :

الف) ساختار بازار                    ب) سهم بازار                   ج) روند بازار

د) اندازه بازار             ه) گزارش هاي بازار

الف) ساختار بازار بر مسائلي از جمله موارد زير مي پردازد:

۱-چه كساني تامين كنندگان اصلي داخلي در بازار مي باشد؟

۲- كدام كشور ها منبع اصلي واردات مي باشد؟

۳-كدام يك از شركتها وارد كننده مهمتدند ؟ آيا سهم آنان ار بازاربه افزايش يا رو به  كاهش

۴-عملكرد صادراتي رقباي عمده درچه حد است ؟

۵)بازارهاي اصلي رقبا كدامند؟

۶- تغييرات و تفاوتهاي جغرافيايي بازار كدام ها هستند؟

۷-تغييرات فصلي / دوره اي در بازار چيست ؟

۸-چه عواملي به پيدايش رقابت جديد كمك مي كند؟

۹-منابع معرفي عمده و تابع كدامند؟

ب) سهم بازار :

سهم بازار يك نكته قابل اهميت در تحليل بازارمحسوب مي شود اما بهترين نكته در بلند مدت ميزان سود دهي كه هر سهم از بازار به همراه دارد . سئوالاتي از اين قبيل به اين مسئله مرتبط هستند كه عبارتند از:

  • چه سهمي از بارار را شركت مي طلبد اين انمر مستلزم ارزيابي دقيق هست

۲-سهم رقباي عمده از بازار به چه ميران است ؟ آيا احتمال تغيير در آينده قابل  پيش بيني هست ؟

۳-در زمان تحليل سهم شركت از بازار ، اندازه ، اعتبار كمي و موقعيت جعرافيايي آن چقدر است ؟

۴-در زمان تحليل  سهم شركت رقباي عمده از بازار با توجه به همان موارد بالا چقدر است ؟

۵-چه ميزان از سهم بازار در اختيار محصولات وارداتي مي باشد ؟ آيا احتمال تغيير عمده در بلند مدت وجود دارد.

۶- سهم موجود بازار تا چه تحت تأثير  تعرفه ها، محدوديت و كنترلي هاي ارزي است ؟

۷- چه در صد از فروش از مشتريان جديد و چه در صدي ار مشتريان قديمي كسب گرديده ؟

هيج) روند بازار : تعيين كننده جهت گيري و گسترش در آينده مي باشد.

بايد  به شرايط سياسي واقتصادي و تغييرات عمده اي كه در دوره تحليل بازار بر آن جهت گيري ها تأثيرمي گذارد توجه بنمود.

  • اندازه بازار در مقايسه با سالهاي چه چيز را نشان مي دهد ؟ چنين تحليلي بايد بيانگر رشد ، ركود ، نزول و يا تركيبي از چنين مشخصات طي دوره تحليل  باشد بعنوان مثال  اگر رشدي وجود ندارد ممكن است فرصتي براي
  • صادر كننده باشد كه در جهت عكس اين روند عمل نمايد مثلاً از طريق كاهش قسمت .
  • ۲-تقاصاي محصول  نسبت به سالهاي قبل چه تفسيري نموده است ؟

۳-روند تغيير قيمت ها  چگونه بوده؟

۴-چه تغييراتي در منابع مصرفي و عيرمصرفي موجب تغيير در تقاضا مي گردد؟

۵-چه تغييراتي در محصولات و جريانات شركت موجب تغيير در تقاضا مي گردد؟

اين تغيير ممكن است طرح اصلاح شده محصول ، مدلهاي جديد ، يا مجموعه اي از تكنولوژيهاي پيشرفته باشد.

۶-چه تغييراتي در وضعيت اقتصادي محلي بر تقاضاي محصول تأثير دارد.

مثل رونداي واردات و صادرات قيمتهاي عمده فروش و خرده فروشي

۷-چه عواملي موجب ورود سايرين به صفت مورد نظر مي گردد. ؟ اين عوامل ممكن است قوانين جديدي باشد كه دستورالعملهاي رابراي صنعت ساختماني خاصي معرفي مي كند.

د) اندازه بازار : وسعت بازار عامل عمده اي براي صادركنند بالقوه است كه بايد هنگام انتخاب بازار محصولات به موارد زير توجه كرد.

۱-وسعت بازار براي محصول چقدر است ؟كه اطلاعات را مي توانين ار آمار رسمي دولت يا آماري كه توسط اتحاديه هاي تجاري  تهيه مي شود بدست آورد.

۲-دوام بازار چقدر است ؟ آيا دوام آن دستخوش سايتهاي نارسازگار است . براي مثال اتخاد سايتهاي در مقابل واردات مي تواند دوام بازار را تا حد قابل ؟؟؟ كاهش دهد.

۳-مصرف داخلي از نظر حجم با ارزش در چه حدي است ؟

۴-بازارهاي عمده صادرات كدامند؟

۵-چه عواملي اندازه بازار را محدودمي سازد.؟

نكته : بازار ايدهآل بايد نسبتاً بزرگ باشد تا بتواند در برابر تجارت خارجي بدون محدوديتهاي مهم سايتي پاسخگو باشد.

ه)گزارش بازار: گزارشهاي بازار در واقع تحليل ارز وضعيت بازاري خاص ، دريك كشور مشخص ، يك منطقه با جامعه اي تجارتي

و شامل موارد زير است :

۱-ابعاد: شرحي است بروسعت منابع گزارش

۲-وسعت بازار: خلاصه اي از تاريخ و نحوه پيدايش توسعه بازار

۳-صنايع وابسته  و قابل رقابت: به ساختار جاري صنعت و رقابت در آن مي پردازد

۴-ساختار بازار : به جنبه هاي توزيع ، مصرف واردات و صادرات مي پردازد.

۵-قوانين : در برگه گيرنده قوانين واردات ، خرده وفرش و…

۶-نتيجه گيري : حاوي دستورالعمل توصيه و يك طراح عملي است

زيربناي بازاريابي :

در مطالعه از تحليل بازار شايسته است كه اصطلاح زيربناي بازاريابي و كاربرد آن در نظر بگيريم . در يكمفهوم كلي زير بناي بازاريابي كشور خاص عبارت است از كليه مشخصات و خدمات بازاريابي كه شامل بررسي موارد زير است :

۱-شرايط اقتصادي ، سايي ، فرهنگي و غير،…..

۲-جايگاه بازاريابي ، خدمات وموسسات بازاريابي ، تحقيقات و…

۳-سيستم تجاري و توريعي در آن كشور.

۴-مبادلات الكترونيك اطلاعات با تحاد بين المللي (EDI)  بدون كاغذ

هدفش اين است، يك يكپارچكي ، حمل ونقل از طريق درياهاي عميق ، آبهاي كم عميق حمل و نقل زميني ، حمل ونقل هوايي ، بيمه گمركات ، بنادر و فرودگاه هاي را برهم مرتبط مي كند و چگونگي عمل اين سيستم بدين صورت است كه ابتدا حمل كننده پيام خود را وارد كامپيوتر مي كند . اين اطلاعات را بشكل لازم براي انتقال به شبكه EDI تغيير مي دهد كه دريافت كننده آيا دريافت آن باشد و به صورتي خود كار آماده خواندن مي شود به طوري كلي اين پروسه تنها چند ثانيه طول مي كشد و مزاياي آن صرفه جويي در وقت ، پول وكاهش خواپذيري .

اين سيستم در زمينه اطلاعات بازاريابي داراي كاربرد هاي بسيار است .

 

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

Call Now Buttonتماس با ما