اهمیت مدیریت پخش تراکت

در پخش تراکت خدماتی کارکنان نقش عمده ای در جذب مشتری دارند این جنبه از پخش تراکت خدماتی موضوع تازه ای را مطرح ساخته است که آن را پخش تراکت داخلی می نامند. بدین معنی که کارکنان در داخل سازمان برای موفقیت سازمانهای خدماتی نقش حیاتی دارند.

آمیخته مدیریت پخش تراکت خدمات

شامل هفت عامل می باشد :

۱- محصول : دو عامل در این ضمیمه وجود دارد    الف) حق انحصاری : یکی از ویژگیهای هر محصول جدید ، قابلیت اختراع و حق امتیاز آن است.   ب) نام و نشان : که از زمینه های مهم در بازاریابی محصولات است.

۲- قیمت : در فعالیتهای خدماتی قیمت با روشهای مختلفی تعیین می گردد. مانند : قیمت تمام شده یا هزینه بعلاوه سود، یا روش نرخ بازگشت سرمایه گذاری.

۳- توزیع یا مکان : به دلیل تفکیک نا پذیر بودن خدمات از ارائه دهندگان آن عامل توزیع در استراتژی پخش تراکت خدمات اهمیت بسیاری دارد. مکان هم در عامل جذب مشتری از اهمیت برخوردار است.

۴- ترفیع : در بسیاری از موارد روشهای ترفیعی محصولات و خدمات مشابه اند اما روابط عمومی یکی از روش های مهم در خدمات محسوب می شود.

مدیریت پخش تراکت

ضرورت مدیریت پخش تراکت

۵- کارکنان : افراد سازمان خدماتی یا کارکنانی که خدمات را به مشتریان ارائه می دهند عوامل اصلی پخش تراکت خدماتی به حساب می آید. زیرا بسیاری از مشتریان ارائه دهندگان خدمات رابه نام سازمان می شناسند.

۶- امکانات و دارائیهای فیزیکی :  در زمینه خدمات علاوه بر تاسیسات و امکانات مشهود باید به امکانات غیر مشهود نیز توجه کنیم.

۷- مدیریت عملیات با فرآیند : مدیریت عملیات ، موجود بودن و کیفیت مناسب پایدار خدمات را تضمین می کند. وظیفه و نقش این عنصر آمیخته پخش تراکت خدماتی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای خدمات است.

آینده خدمات ، همرا با پیشرفت تکنولوژی و سرعت فزاینده دگرگونی ها بسیاری از زمینه ای خدماتی در حال تغییر است . این تغییرات خود ایجاد کننده انواع خدمات تازه ای است که برای اداره آنها به مدیران کار آمد در همه زمینه ها از جمله مدیریت بازاریابی خدمات نیاز داریم .

گروه توزینو با خدمات بسیار زیادی همراه شما خواهد بود :

طراحی تراکت

اجرای سمپلینگ و پروموشن

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

تماس با ما