تبلیغات تجاری و آثار اقتصادی آن

پیش از این مطلب به بررسی تاریخچه تبلیغات تجاری و معرفی اولین گروه هایی که به تبلیغات روی آوردند پرداختیم.همچنین برای شما به معرفی برخی از مهمترین فواید این نمونه از تبلیغات اشاره کردیم که اگر موفق به مطالعه آنها نشده اید میتوانید در بخش وبلاگ ها به مطالعه آنها بپردازید.همچنین برای شما گفتیم که گروه تبیغاتی توزینو به ارائه خدمات بسیار زیادی در خصوص طراحی تراکت و چاپ تراکت میپردازد.اما در ادامه این مطلب به معرفی آثار اقتصادی تبلیغات تجاری خواهیم پرداخت.

آثار اقتصادی
آشكارترين وجه تبليغات تجاری، جنبه اقتصادی آن است . در نخستين و طبيعی ترين نگاه، اين توليدكنندگان هستند كه برای معرفی كالا يا خدمات خود و جلب نظر مشتريان اقدام به تبليغ مي كنند. تشويق مردم به مصرف، رونق بازار دادوستد را در پی دارد . رونق بازار هم اشتغال آفرين بوده و زمينه ساز رفاه و مصرف بيشتر می گردد. اين حلقه ها همچنان تكرار شده و رشد و توسعه اقتصادی را برای كشور به ارمغان می آورند.

آثار اقتصادی

اين، البته درصورتی است كه آگهی ها بر توليدات داخلی متمركز شده و بنيه اقتصادی كشور را تقويت نمايد. در غير اين صورت، نتيجه برعكس شد ه و افزايش تبليغات، موجب وابستگی اقتصادی و عقب ماندگی كشور می گردد.

تبليغات، خواه ناخواه به رقابت سالم می انجامد و تعادل قيمت ها، به بود روش هاي توليد و تسهيل و تسريع نظام توزيع را در پي دارد؛ به تقويت بخش خصوصی و در نهايت سبك كردن بار دولت ها می انجامد و در يك فرايند طبيعی ، منابع سرشاری از عوارض و ماليات را نصيب دولت می كند. همين معادله در حوزه اقتصاد بين المللی نيز صادق است .

مهمترین آثار اقتصادی تبلیغات تجاری

معرفی مناسب و مؤثر توليدات يك كشور در بازار جهانی از مهم ترين گام ها برای توسعه صادرات و قرار گرفتن در چرخه دوره ای كه ما در آن پيشرفت محسوب می شود. به ويژه آنكه به سر می بريم، دوره جهانی سازی اقتصادی است . در روند تكامل سرمايه داری در سال های اخير، دنيا كم كم شكل بازاری واحد و سراسری به خود می گيرد؛ اكنون از مرحله بين المللی شدن اقتصاد، وارد مرحله جهانی سازی شده ايم و در اين ميان، اهميت تبليغات، بيش ازپيش افزايش پيدا كرده است؛

مخصوصا در شرايطی كه با راه اندازی تلويزيون های ماهوار ه ای، تبليغات سرتاسر دنيا را فراگرفته، نقش تبليغات، ازلحاظ اقتصادی نيز بيشتر شده است.
برای كشورهای در حال توسعه، همانند ايران، افزايش صادرات(در كشور ما، صادرات غيرنفتی)، نقش حياتی در توسعه اقتصادی دارد و برای افزايش صادرات، بازنگری در نظام تبليغات تجاری ضروری است .

شناخت بازارهای جهانی و كالاهای رقيب و به كارگيری شيوه های نو در عرصه توليد، عرضه و توزيع كالا ازجمله اين نيازهاست؛ اما هيچ يك از اين ها بدون بهره گيری از تبليغات نافذ و بومی شده، الزامًا به افزايش صادرات نمی انجامد.

آثار اقتصادی

صنعت گردشگری نيز از ديگر زمينه های اقتصادی است كه از تبليغات تأثير می پذيرد. اين صنعت در دوران ما به يكی از اصلي ترين منابع اقتصادی دولت ها تبديل شده؛ به گونه ای كه سازمان جهانی جهانگردی ، ١ سال ورود به قرن بيست و يكم را سال پيوند ارتباطات و جهانگردی دانسته است .

آثار اقتصادی تبلیغات تجاری جهانی

به اعتقاد دبيركل اين سازمان ، صنعت جهانگردی در سال ٢٠٠٠ با توليد ٦٦ ميليون جهانگرد، به عظيم ترين صنعت آغاز قرن بيست و يكم تبديل شده است. اين آمار نشان می دهد كه صنعت تبليغات در ربع قرن آينده با بازاری روبه رو ست كه ازنظر اعداد و ارقام، حيرت انگيز خواهد بود . به همين دليل و به دلايل بسيار ديگر، تبليغات گردشگری از حساسيت ويژه اي برخوردار است.

كشور ما با وجود اينكه طبق اعلام سازمان يونسكو، جز ء ده كشور برگزيده جهان ازنظر سرمايه های تاريخی و ميراث فرهنگی بوده و ازنظر استعدادهای خدادادی طبيعی و تنوع اقليمی، جز ء سه كشور نخست جهان به شمار می رود و نيز با داشتن مساحتي بيش از يك ميليون و ٦٠٠ هزار كيلومتر مربع، برابر با مجموع چند كشور اروپايی مساحت دارد ؛ ازنظر درآمد گردشگری حتی جزء ۱۰۰ كشور اول جهان هم محسوب نمی شود.

آثار اقتصادی

ناظران خارجی معتقدند تبليغات بازرگانی، در ميان عوامل مؤثر در گسترش صنعت گردشگری، يكی از شاخص هاي مهم به شمار می رود. تبليغات صحيح، اصولی و سازنده در داخل و خارج، از عوامل مؤثر در گسترش اين صنعت است .

درباره تبليغات داخلی، باور كارشناسان گردشگری اين بوده و هست كه مردم ايران بايد برای پذيرفتن گردشگران آمادگي كامل و لازم را پيدا كنند و بدانند رفتار خوب يا بد آن ها، در اين منبع اقتصادي، اثر مستقيم می گذارد و سود و زيانش هم متوجه خود آن ها خواهد شد.

برای آنكه مردم با امور گردشگری بيشتر آشنا شوند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد دست به يك رشته تبليغات در رشته تبليغات بازرگانی بزند . در تبليغات خارجی نيز كه حاصل آن افزايش گردشگران خواهد بود، دولت و بخش خصوصی بايد از طريق بروشور، پوستر، تقويم و غيره در بازارهای توريستی جهان، نسبت به جذب گردشگر، اقدام های لازم را به عمل آورند.

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

Call Now Buttonتماس با ما