آژانس تبليغاتي

آژانس تبلیغاتی منظور از كانون هاي آگهي و آژانس تبليغاتي سازمان هايي هستند كه كار آنها تنظيم، تهيه، مشاوره و اجراي برنامه هاي تبليغاتي و روابط عمومي و انجام دادن ساير خدمات براي معرفي و فروش كالا يا خدمات مربوط مي باشد. آژانس های تبليغاتي چگونه سازمان مي يابند با رشد بیشتر موسسه، تقسیم كار پیش می اید. اكثر آژانس های تبليغاتي با خدمات كامل، كاركرده اي را توسط متخصصان عرضه می كنند. موسسات كوچكتر نیز همین خدمات اساسی را ارائه می دهند، اما از تعداد كمتري افراد كه تخصص كمتر دارند و بیش از یك وظیفه را می توانند…

Call Now Buttonتماس با ما