استراتژى و مسئولیت نيروى پروموتر

تعیین استراتژى و مسئولیت نيروى پروموتر و همچنین وظایف نیروی پروموتر
از جمله موضوعات مهم در بازاریابی و پروموتر و یکی از دغدغه های
بسیاری از صاحبان کسب و کارها می باشد.
دوره و زمانى كه نيروى پروموتر تمام توجه و نيروى خود را فقط صرف
” فروش ” [ يعنى فروش ، فروش و فروش ] مى كرد به سر آمده است .
نيروى پروموتر ( يا نماينده کسب و کار ) بايد بداند چگونه مسئله دامنگير
مخاطب را شناسايى نماید ، سپس راه حلى را ارائه نمايد كه سودآورى او را بالا ببرد .
تامین نیروی پروموتر
تامین نیروی پروموتر

اهداف بلند مدت برای نیروی پروموتر

کسب و کار ها بايد هدف هاى بلند مدت نيروى پروموتر را تعيين نمایند .
براى مثال ، شايد يك کسب و کار بخواهد نيروى پروموتر ٨٠ درصد وقت و
انرژى خود را صرف مخاطبان كنونى و ٢٠ درصد صرف مخاطبان جديد
( جذب مخاطبان جديد ) بنمايد ، از سوى ديگر ، امكان دارد خواستار
اين باشد كه نيروى پروموتر ٨٥ درصد نيروى خود را صرف پروموت
فرآورده كنونى و تنها ١٥ درصد صرف پروموتر فرآورده جديد بنماید .

وظایف نیروی پروموتر

 نيروى پروموتر يكى از كارها يا وظيفه هاى زير را انجام مى دهد :
تامین نیروی پروموتر
تامین نیروی پروموتر

جستجو

براى ” شناسايى ” مخاطبان بالقوه .

تخصيص وقت و انرژى .

نيروى پروموتر بايد مشخص نماید كه چه مقدار از وقت و انرژى خود
را براى مخاطبان كنونى و مخاطبان بالقوه صرف نماید ( به هر يك از دو گروه تخصيص دهد ) .

اطلاع رسانى

 نيروى پروموتر بايد اطلاعات مربوط به ويژگى ها و وجوه متمايز
فرآورده را به ديگران بدهد ( سيستم هاى ارتباطى برقرار نماید ) .

فروش

نمايندگان کسب و کار پس از برقرار كردن تماس با مخاطبان ،
ارائه محصول به آنان ، پاسخ دادن به پرسش هاى مطرح ، رسيدگى به ادعاها ( يا اعتراض ها ) بايد سند فروش را امضاء نماید .

ارائه خدمت

 نيروى پروموتر بايد انواع مختلف خدمت به مخاطبان ارائه نماید
( ارائه ديدگاه هاى كارشناسانه درباره مسئله هاى مطرح ،
ارائه كمك فنى يا ديدگاه هاى كارشناسانه ، تدارك ديدن و اجراى
برنامه هاى مربوط به امور مالى و سرعت بخشيدن به فعاليت ها ) .
استخدام سمپلر خانم استخدام پروموتر خانم
استخدام سمپلر خانم استخدام پروموتر خانم

جمع آورى اطلاعات .

 اجراى پروژه هاى تحقيقى در بازار و جمع آورى اطلاعات مورد نياز .
تخصيص فرآورده ( سهميه بندى ) .
 در صورت نداشتن كالا به مقدار كافى جهت پاسخ گويى به مخاطبان ،
تعيين مخاطبانى كه بايد نخست كالاهاى دريافتى را دريافت نماید .

روش نیروی پروموتر توانمند

بيشتر کسب و کار ها در راستاى اعمال مديريت لازم بر هزينه ها از
روشى به نام سود جستن از ” نيروى پروموتر توانمند ” استفاده مى نمایند ،
يعنى مسئوليت فروش فرآورده پيشرفته يا كالاهايى را كه برخى از مخاطبان
فروشگاه به صورت خاص سفارش مى دهند به ” نيروهاى پروموتر توانمند ”
واگذار مى نمایند و نيروى پروموتر ( يا کارمندان ) درون سازمان را مسئول
دريافت درخواست مخاطبان و كسانى مى نمایند كه از طريق اينترنت سفارش ( براى خريد ) مى دهند .

وظيفه نيروهاى پروموتر توانمند

كار يا وظيفه نيروهاى پروموتر توانمند يا زبده اين است كه به درخواست تعداد
انگشت شمارى از مخاطبان بزرگ ( يا عمده ) رسيدگى نمایند و کسب و کار
هم از بابت بالا رفتن فروش ( ناشى از اين فعاليت ها ) به آن ها پاداش هاى نيكو مى دهد .
از سوى ديگر ، کسب و کار ها مسئوليت امور مربوط به مخاطبان عادى ،
تهيه متن نامه و صورت حساب ها براى آن ها و خدمات پس از فروش را به
ساير نيروهاى پروموتر واگذار مى نمایند . اين شيوه تقسيم بندى كار با حالتى
كه از نماينده فروش خواسته شود همه امور مخاطبان را ( در يك منطقه جغرافيايى خاص ) انجام دهد ، متفاوت است .

بکارگیری نیروی پروموتر از دیدگاه استراتژیک

کسب و کار بايد نيروى پروموتر را از ديدگاه استراتژيك به كار گيرد
( در دوره هاى بلند مدت از خدمات اين نيروها استفاده نماید )
تا آنان به شيوه اى معقول و درست به سراغ مخاطبان بالقوه ( و هدف )
بروند و تماس ها را در زمان مناسب برقرار نمایند ، يعنى در مقام ” مدير و
مسئول امور هر يك از مخاطبان ” بتوانند با آن ها تماس هاى سودمند و پربازده
برقرار نمایند [ فرآورده کسب و کار را به آن ها بفروشند ] بديهى است براى اين
كه کسب و کار در امر فروش موفق گردد بايد در اين خصوص تيم هاى تشكيل دهد
تا نيروهاى درون سازمان از فعاليت هاى يكديگر حمايت به عمل آورند .

فروش عمده

براى مثال ، در مواردى كه مسئله فروش فرآورده به مخاطبان عمده
( در سطح كشور ) مطرح است ، بايد از ديدگاه هاى مديريت ارشد
استفاده كرد ، هنگام فروش محصول و پس از آن براى ارائه خدمات
فنى و پشتيبانى بايد از ديدگاه تخصصى ” نيروى پروموتر ” استفاده كرد
و هنگام نصب دستگاه هاى فروش رفته ، نگهدارى و تعميرات بايد
نيروهاى فعال در واحدهاى مربوطه ( در درون سازمان ) اين فعاليت ها
را انجام دهند و سرانجام مسئوليت تجزيه و تحليل هر مورد فروش عمده ،
سرعت بخشيدن به امور مربوط به فروش و ارائه ساير كمك هاى فنى
بر عهده ” نيروهاى ستادى ” يا كارمندان دفترى است [ تيم فروش بايد از اين نيروها تشكيل گردد ] .

وظیفه نیروی پروموتر در راستای تمرکز بر بازار

نيروى پروموتر در راستاى تمركز بر بازار بايد بتواند
داده هاى مربوط به فروش را تجزيه و تحليل نماید ،
توانايى هاى بالقوه بازار را تعيين ( محاسبه ) نماید ،
اطلاعات مورد نياز را جمع آورى نمايد و
سرانجام برنامه ها و استراتژى هاى بازاريابى را تهيه و تدوين نمايد .
به ويژه ، مديران ارشد ( در رده هاى بالاتر ) بايد داراى مهارت و
تخصص لازم باشند تا بتوانند داده ها را تجزيه و تحليل نمایند .

فعاليت هاى بازار و فروش

بازارياب ها بر اين باورند كه اگر نيروى پروموتر بتواند فعاليت هاى بازار و فروش را
( در بلند مدت ) درك نماید بدون ترديد داراى كارآيى بيشترى خواهد شد .
گاهى نيروهاى فعال در بازاريابى و نيروهاى پروموتر داراى اختلاف نظر ، تضاد يا تعارض مى شوند .
نيروى پروموتر از اين ديدگاه شكايت مى نماید كه بازارياب ها مسير فعاليت ها را
به درستى تعيين نمى نمایند ، از سوى ديگر بازارياب ها زبان به گله و شكايت
مى گشايند كه نيروهاى پروموتر نمى توانند از اطلاعات ارائه شده به درستى استفاده نمایند .

نیروی پروموتر مستقیم یا نیروی پروموتر قراردادی

کسب و کار پس از تعيين استراتژى مى تواند از يك نيروى پروموتر مستقيم يا
قراردادى استفاده نماید . ” نيروى پروموتر مستقيم ” يا ” نيروى پروموتر
کسب و کار ” از كارمندان تمام وقت ( يا پاره وقت ) تشكيل مى گردد كه فقط براى کسب و کار كار مى نمایند .
کارمندان واحد فروش ( در درون سازمان ) در درون سازمان امور را هدايت مى نمایند .
آن ها از تلفن استفاده مى نمایند ،
به بازديد  مخاطبان بالقوه مى روند ( به آن ها سر مى زنند ) و
نيروهاى پروموتر با طى مسيرهاى طولانى به مخاطبان سر مى زنند .
” نيروى پروموتر قراردادى ” از نمايندگان کسب و کار هاى توليدى
و افرادى تشكيل مى گردد كه با توجه به مقدار فروش كميسيون ( درصد ) مى گيرند

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

Call Now Buttonتماس با ما