نقش آمار در تحقیقات بازار

بررسي ما از بازاريابي صادرات بدون در نظر گرفتن آمار تكميل نخواهد شد.ارزيابي آمار به دو بخش كلي تقسيم مي شود:

 1. ۱٫ آمار عملي كه توسط دولتها،سازمانهاي تجاري و غيره در سراسر دنيا تهيه مي گردد.
 2. ۲٫ وجود رده بندي روشهاي آماري كه مي توان در توسعه تجارت بين المللي به كار برد.

نياز به آمار براي تحليل بازار

مدير بازاريابي صادرات ، مي تواند اطلاعات آماري بسياري از طريق مطالعه آمار تهيه شده توسط دولتها و اتحاديه هاي تجاري ، كسب نمايد. موسسات متعددي در سراسر دنيا وجود دارند كه بدون شك يكي از مهمترين آنها واحد اطلاعات اقتصادي(EIU) مي باشد .

واحد اطلاعات اقتصادي ، گزارشهاي مخصوصي تهيه مي نمايد كه تحليلي معتبر از موارد و مسائل عمده ارائه مي دهد.

اطلاعات آماري زير بايد در تحليل بازار جستجو گردد ، ليكن اهميت هر سلسله اطلاعات با توجه به شرايط زير تغيير مي يابد:

 • ساختار اقتصادي
 • واردات و صادرات
 • بازتاب اقتصادي
 • روندهاي اقتصادي در مفاهيم آماري

اطلاعات آماري زير كه مشخص كننده روندهاي اقتصادي مي باشند ، معمولا از منابع دولتي به دست مي آيند.

۱- توليد صنعتي

۲- سفارشات جديد دريافتي

۳- استخدام (وضعيت اشتغال)

۴- دستمزدها و قيمتها

۵- تجارت خارجي

۶- ذخاير

۷- نرخ مبادله

۸- روند توليد ناخالص ملي

۹- منشا درآمد ملي به هزينه عامل

۱۰- تركيب مخارج ملي

۱۱- توزيع درآمد ملي با قيمتهاي جاري ار براي زمينه هاي خاص تجارت

آمار معمولا براي صنايع اصلي كشورهاي مختلف وجود دارد  . مثالهايي از اطلاعات مذكور كه معمولا توسط واحدهاي آمار دولتي تهيه مي گردند ، در زير آمده

 1. كشاورزي و ماهيگيري
 2. محصولات لبني
 3. معادن،سوخت و برق ؛ كانيها و منابع انرژي
 4. صنايع ساختمان
 5. حمل و نقل و ارتباطات
 6. وسايل تبليغاتي
 7. امورمالي دولتي
 8. آمارمالي

تجارت خارجي و پرداختها

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

Call Now Buttonتماس با ما