تولید انبوه کالا و تعداد مراکز خدمات دهی یکی از ویژگی های عصر حاضر است. اکنون با بهره گیری از فناوری های موجود به آسانی میتوان خطوط تولید را گسترش داد. یا با افزودن تعداد بیشتر نیروی انسانی خدمات رسانی به مراکز مختلف را افزایش داد و به نیازهای بشری پاسخ گفت. امروزه به ندرت در سطح جهان میتوان تقاضایی در زمینه کالا یا خدمات را به دلیل نبود آن بی پاسخ یافت. بلکه در اکثر مواقع عکس این مواقع صادق است یعنی چه بسیار مراکز تولیدی یا خدمت رسانی که به دلیل نبود مشتری سطح تولید یا خدمت خود را محدود کرده اند و با تالش مداوم موانع گوناگون را پشت سر گذاشته و با بازارهای جدیدی راه یافته اند.

با عنایت به اینکه بخش عمده فعالیت های بازاریابی روی مصرف کنندگان متمرکز است، جهت افزایش فروش بنگاه ها مدیران بازاریابی باید ذهنیت و عقیده رایج در مورد یک کالا را به جهت مورد نیاز تغییر دهند و تبلیغات بازرگانی به عنوان یک محرک اصلی به منظور گسیل ذهنیت مصرف کننده به سوی کالایی مورد نظر و در نهایت خرید کالا ، مورد مطالعه قرار گیرد.

یکی از روش های شناسایی نیاز و تمایلات رفتار  مصرف کنندگان، انجام تحقیقات بازاریابی در موضوعات مختلفی چون خصوصیات بازار، رفتار مصرف کنندگان، عادات خرید مصرف کنندگان و وفاداری آنان و… می باشد و سنجش برنامه های تبلیغاتی جایگاه خاص خود در این فرآیند دارد.

اما مشکل عمده ای که در این رابطه وجود دارد این است که علیرغم تحقیقات زیادی که در زمینه تبلیغات انجام گرفته است، در مورد بررسی دقیق اثرات تبلیغات و دادن بازخوردهای مناسب به طراحان برنامه های تبلیغاتی، تحمیل هزینه های فراوان می گردد. لذا با استفاده به نتایج این تحقیق میتوان نکات مهمی را که میتواند به اثربخشی تبلیغات منجر گردد به طراحان برنامه های تبلیغاتی پیشنهاد نمود.

شاید اگر تبلیغات کشور ما از نظر اثربخشی ارزیابی می شد، کمتر شاهد تبلیغات غیرفنی، غیرهنری و غیرعلمی بودیم و شاید تقلیدهای کورکورانه کمتر انجام میگرفت و احتمال اعتماد شرکت های تولیدی به انجام تبلیغات بیش ترمی شد.بسیاری از تبلیغات کشور را میتوان نام برد که عمالً به دلیل روش غلط تبلیغ، خود شرکت تبلیغ کننده از تبلیغ خود سود نمی برد بلکه شرکت های رقیب از این موضوع سود می برند و شرکت تبلیغ کننده هیچگاه به این موضوع پی نبرده است چرا که هرگز تبلیغات خود را از نظر اثربخشی مورد مطالعه قرار نداده است.

 

یک طرح تحقیقات بازار از مراحل مختلفی تشکیل میشود: مرحله تحقیق، که در خلل آن محیط بازاریابی، شامل مصرف کننده، تجزیه وتحلیل می شود، مرحله راهبردی که در خلل آن هدف ها گسترش می یابد و همراه با آن برای رسیدن به هدفها، راهبردی اتخاذ میشود، مرحله اجرا، شامل هماهنگی راهبرد بازاریابی با فعالیت های واقعی بازاریابی است، و مرحله ارزشیابی، که در آن مشخص می شود که هدف ها تا چه اندازه تأمین شده اند.

به طور سنتی، سلسله مراتب راهبردهای کسب وکاری مختلف با آمیزه بازاریابی شروع میشود که شامل فعالیت های بینظیر: طراحی محصول، قیمت گذاری کالا، توزیع کالا و ترویج یا برقراری ارتباط درباره محصول. عنصر اخیر یعنی ترویج با ارتباطات بازاریابی، پایه اساسی برای تبلیغات است. هریک از تکنیک های ترویجی، دست های از قابلیت های خاص خود را دارد که بارها و همزمان به مخاطبی انبوه برسد.”تبلیغات”همچنین ابزار فوقالعاده ای برای اطلاع رسانی به مصرف کنندگان درباره محصولات جدید یا تغییراتی مهم در محصولات موجود است. یادآوری مصرف کنندگان برای خرید و تقویت خریدهای گذشته، دو توانمندی دیگر تبلیغات است. نهایتاً تبلیغات میتواند مصرفکنندگان را تشویق کند که نگرش ها، باورها و رفتارهای خود را تغییر دهند. روابط عمومی نیز چندین توانایی مشابه در اختیار دارد. ترویج فروش، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم، همگی از این نظر شباهت هایی دارند که مرتباً رفتارهای ویژهای را بر میان گیزد.تبلیغات ممتاز قادر نیست یک طرح بازاریابی ضعیف را حفظ کند، یا یک یا چند محصول بد را نجات دهد- حداقل نه برای مدت طولانی- اما تبلیغات ضعیف می تواند یک محصول یا طرح عالی را ضایع کند. بنابرین همانگونه که برای مدیر تبلیغات مهم است که درک دقیقی از بازاریابی و همه ابعاد داشته باشد، برای مدیر بازاریابی نیز مهم است تا درک کند که تبلیغات چگونه عمل می کند.

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

Call Now Buttonتماس با ما