• اطلاعات: اولیه و ثانویه
  • اولیه:

مطالب اصلی و دست اول است که باید در محل بازار جمع آوری گردد که از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه انجام می شود.

  • ثانویه:

از منبع منتشره و یا از داخل شرکت تهیه می شود.ممکن است از منبع دولتی ،اتحادیه تجاری و اتاق بازرگانی بدست آید.

روش های اجرای ماموریت تحقیقاتی:

  • ماموریت می تواند توسط بازرگان انجام گیرد
  • مدیر یا مجری ارشد شرکت سازنده ممکن است به این وظیفه گمارده شود
  • یک سازمان مستقل جهت تحقیق در نظر گرفته شود
  • کارگزار تبلیغاتی با تشکیلات تحقیقاتی همکاری بلند مدت

خلاصه تفاوتهای تحقیقات مصرفی و صنعتی

مصرفیصنعتی
الف)توزیع
۱-  مدت حمل طولانی تر و گسترده تر به دلیل دخالت توزیع کننده / واسطه

ممکن است گروپاژ یا ظرفیت کامل باشد.توزیع و زیربنا به خوبی تثبیت می گردد.

۱-  به طور معمول مستقیما از فروشنده به خریدار.عموما محموله ظرفیت کامل یا حمل فله است.
ب)محصولات
۱-  گردش خرید سریعتر۱-  الگوی خرید و دوره درازمدت
۲-  تأثیر تغییرات اقتصادی را می توان از تجربیات گذشته تشخیص داد.۲-  تأثیر تغییرات اقتصادی را می توان مشکل تر تشخیص داد.
۳- دوره تولید کوتاه ، پیش بینی های کوتاه مدت۳-  دوره های تولید بلند، پیش بینی بلند مدت.
۴-  تکرار خرید در بسیاری موارد۴- خریدهای مقطعی
۵-  نزدیک کردن مشخصات محصول به نیازهای مصرف کننده از طریق تحقیق در بازار۵ – نزدیک کردن مشخصات محصول       تکنولوژی برتر
ج)رفتار مشتری
۱-  مبتدی، زیرا وی نمی تواند دانش تخصصی در مورد همه کالاها داشته باشد و خرید آگاهانه انجام دهد.۱-  کارشناسانه ، نیز می تواند متخصصین را بطلبد.
۲-  رفتار بی طرف یا گاهی غیر قابل پیش بینی۲-  رفتار طبیعی یا نسبتا قابل پیش بینی
۳-  مصرف کننده همیشه در تصمیم گیری دخالت دارد.۳-  خریدار نقش مهر لاستیکی را دارد.
۴-  تحت تأثیر اطرافیان۴-  تحت تأثیر شرکت
۵-  فاقد تجارت متقابل۵-  ممکن است خرید و فروش متقابل انجام پذیرد.
۶-  وفاداری خریدار به غیر از کالاهایی با مارکهای مشهور همیشگی نیست.۶-  روند وفاداری خرید بسیار قوی می باشد و روابط محکم خریدار و فروشنده را منعکس می کند که از طریق ارائه خدمات چندین سالهخ ،تأمین لوازم یدکی و جایگزینی محصولات تثبیت گردیده است.
۷-  روابط مستقیم و محدود خریدار و فروشنده در زمینه ارائه لوازم. جایگزینی که معمولا توسط توزیع کننده یا کارگزار انجام می پذیرد.۷-  روابط محکم بین خریدار و فروشنده به دلیل وجود محصول در زمینه خدمات لوازم/جایگزینی که توسط توزیع کننده / کارگزار انجام می شود.
د) تقاضا
۱-  مستقیم یا پرسش از مصرف کننده۱-  غالبا تابع.مثلا برای ماشین آلات ،ساخت نایلون تابع تقاضا برای پیراهن ،جوراب و غیره. با پرسش از بازار نهایی.
۲-  خریدارن متعدد۲-  سلطه خریدار یا خریدارن کمتر.
۳-  تقاضا قابل تبدیل است،مثلا از اتومبیل سواری به مشابه.۳-  به سادگی نمی توان جایگزین نمود.

 

۴-  تقاضا از نظر جغرافیایی منتشر و گسترده و یافتن آن مشکل است.۴-  یافتن تقاضای تمرکز یافته سهل تر است.
۵-  تقاضا به طور دائم به نوسانات قیمت عکس العمل نشان می دهد.۵-  تقاضا به علت ملاحظات فنی ناپایدار است.
ذ)بازاریابی
۱-  اتکای توسعه به رسانه ها مانند روزنامه ،رادیو ،تلویزیون ، پوستر۱-  اتکای توسعه به مجلات فنی و نمایشگاههای تجاری.
 

۲-  فروش از طریق توزیع کنندگان ، خرده فروشان، قیمت گذاری در جهت بازار

 

۲-  تمایل به اینکه با افرادی ، همچون : مهندس فروش ،و واحدمالی که با گروهی از شرکتها در تماس است و بیشتر بر قابلیت اطمینان ،سودآوری و کارایی و آموزش تکنسینها تأکید می ورزد،به طور جداگانه مذاکره شود.

۳-  بازاریابی که غالبا بر بازار/ منطقه واحد با زیربنای توزیعی تثبیت شده ،تمرکز می یابد.۳-  بازاریابی غالبا شبکه گسترده تری از بازارها را در برمی گیرد.
۴-  بازاریابی فروش- به مقدار زیاد۴-  بازاریابی فروش – به مقدار کم
۵-  بازاریابی و دفاتر حمل و نقل۵-  بازاریابی و دفاتر حمل و نقل که معمولا متشکل از مهندسین فروش می باشند.
۶-  محصولاتی با قیمت بسیار کمتر از قیمت صنعتی که معمولا مشخصات آنها در بازارهای واحد یکسان است.۶-  محصولاتی با قیمت بسیار بیشتر از محصولات مصرفی که اغلب به منظور برآوردن نیازهای خاص طرح ریزی می شوند.
۷-  مصرف کننده در برنامه های ۵ ساله اقتصادی دولت با مؤسسات خیریه نقش مهمی را ایفا نمی نماید.۷-  بخش صنعتی در برنامه های ۵ ساله دولت و مؤسسات خیریه با توجه به روند فرایند، نقش مهمی را ایفا می نماید.

 

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

Call Now Buttonتماس با ما