• انواع طرح تحقيقات بازار
  • علی
  • توصیفی
  • اکتشافی

تحقیقات اکتشافی :

 • براي تعريف مشكلات و مسائل و توسعه فرضيه هايي كه بعدها بايد مورد ارزيابي قرار گيرد، استفاده مي شود.
 • هدف تحقيق اكتشافي: مشخص كردن مشكل اصلي است.
 • در تحقيق اكتشافي طرح تحقيق رسمي وجود ندارد.
  بيشتر پروژه هاي مربوط به تحقيقات بازاريابي با تحقيقات اكتشافي آغاز مي شود.
  روشهاي طرح تحقيق اكتشافي

  • بررسي مقالات و كتب موجود
  • پرسش از افراد متخصص و متبحر
  • بررسي چند مورد برگزيده
 • بررسي مقالات و كتب موجود:
 • اين كار بررسي منابع اطلاعات ثانويه(نظير انتشارات بازارگاني ، گزارشهاي تحقيقات گذشته، راهنماها و مجله هاي علمي، آمار و گزارشهاي دولتي و حتي روزنامه ها) را در بر مي گيرد
 • پرسش از افراد متخصص و متبحر:
 • اين فرايند كوششي است براي كسب اطلاعات از افرادي كه دانش بخصوصي راجع به مطالب مورد مطالعه دارند.اين افراد مي توانند مديران اجرايي، مشاوران خارج از سازمان يا حتي واسطه ها و تعداد اندكي از مشتريان باشند.

بررسي چند مورد برگزيده

 • آخرين گام تجزيه و تحليل دقيق چند مورد برگزيده است كه الگوي معمولي آن انتخاب نمونه هاي افراطي و تحليل كامل آنهاست.
 • تحقيقات توصيفي:

طرح تحقيق توصيفي مطالبي را وصف مي كند.اين مطالب ممكن است ويژگيهاي جمعيت مصرف كنندگان باشد.
تحقيقات توصيفي برخلاف تحقيقات اكتشافي معمولا رسمي و انعطاف ناپذيرند.
تحقيق توصيفي براي حل مشكل بكار مي رود،پس بايد تعريف واضحي از مشكل در مرحله اكتشافي طرح تحقيق بدست آمده باشد.

 • طرحهاي تحقيقات توصيفي
  • تحقيق مطالعه اي
  • پانل

تحقيق مطالعه اي: معمولا به منظور دستيابي به ويژگيهاي جمعيت مورد نظر انجام مي گيرد.

 • تحقيق مطالعه اي
  • مشاهده:
   • مشتريان را در يك سوپر ماركت زير نظر گرفت و عادات خريد آنها را ثبت كرد.
  • پرسشنامه:
   • شامل پرسشهايي مي شود كه پاسخ آنها باعث حل مسأله مورد نظر مي شود.
  • اطلاعات يك متغيره استفاده كمي براي پژوهشگر دارد.
  • محدوديت هاي تحقيق مطالعه اي:
   • هزينه
    • اگر صدها نفر يك به يك مصاحبه شوندؤ هفته ها به طول مي انجامد
   • يچيدگي نمونه برداري.
    • نمونه برداري بسيار مشكل است زيرا هم تخصص زيادي لازم است و هم زمان بيشتري مي برد.
   • سطحي بودن
    • علت امور را نشان نمي دهد.

طرح پانل

 • ویژگیها
  • به كمك طرح پانل مي توان تغييرات متغير مورد نظر را در طول زمان بدست آورد.
  • پانل نمونه ثابتي از پاسخ دهنگان است كه به طور مستمر از آنها اطلاعات به دست مي آيد.
 • کاربرد پانل ها
  • به كمك پانل مي توان از طريق سنجش علايق و تمايلات مشتريان به محصولات گوناگون، ميزان فروش را پيش بيني ،ويژگيهاي بينندگان برنامه هاي تبليغاتي بخخصوصي را تعيين ، كالاها يا مفهوم كالاهاي جديد را آزمايش و به طور كلي هر نوع متغيري را در آميخته بازاريابي شركتها بررسي كرد.
  • پانل ها هنگامي كه مديريت خواستار جرياني مستمر از اطلاعات براي سنجش تغييرات در طول يك دوره زماني است، بسيار مؤثرند.
 • مزيت هاي طرح پانل
  • پانل تغيير در طول زمان را اندازه گيري مي كند.
  • .پژوهشگر بر پانل كنترل زيادي دارد.
  • پانل با پژوهشگر همكاري بيشتري مي كنند.
  • طرح پانل تجزيه و تحليل دقيق و عميق را امكانپذير مي كند.

معايب طرح پانل:

اعضاي پانل ممكن است نماينده جمعيت مورد مطالعه نباشند.

امكان دارد پاسخ اعضاي پانل تحت تأثير عوامل غيرقابل كنترل قرار گيرد.

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.

Call Now Buttonتماس با ما